105N2k nr tab. 2046+2047 przed przecięciem ul. Powstańców ¦l±skich
2002r.
zdjęcie: Marcin Stiasny