105Na nr tab. 1106+1107 na starym drewnianym wiadukcie nad torami PKP
1993r.
zdjÍcie: Marcin Stiasny