105Na nr tab. 1106+1107 przecina ul. Powstańców ¦l±skich
1993r.
zdjęcie: Marcin Stiasny