105Na nr tab. 1186+1187 na starej trasie wzdłuż ogródków działkowych
(obecnie w miejscu krzaków po prawej znajduje się nowa dwutorowa linia oraz ulica)
1994r.
zdjęcie: Krzysztof Mrozicki