116Na/1 nr tab. 3007
10.04.2006
zdjęcie: Jerzy Iwański