116Na/1 nr tab. 3013
wnętrze szafki bezpieczników baterii
10.07.2004
zdjęcie: mkm101