116Na/1 nr tab. 3013
pantograf OTK-2, klimatyzacja kabiny motorniczego
10.07.2004
zdjÍcie: mkm101