116Na/1 nr tab. 3020
22.05.2006
zdjęcie: Jerzy Iwański