116Na/1 nr tab. 3021
30.10.2006
zdjęcie: Jerzy Iwański