116Na/1 nr tab. 3028
dodatkowe diody informujące o pracy piasecznic
24.09.2005
zdjęcie: mkm101